Freitas, Lurdes

Docente: Lurdes Freitas

Turma: F

Ano(s) de escolaridade: 2º Ano